Instytut Ochrony Zdrowia Naturalnego

Instytut Ochrony Zdrowia Naturalnego
kontakt@iozn.pl
www.iozn.pl
Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia Naturalnego 
ul. Tużycka 8 lok. 603, 03-683 Warszawa 
NIP 5242792993, REGON 3636353400000, KRS 0000598933 - Rejestr Stowarzyszeń

 

Do:

Premiera Rzeczypospolitej Polskiej,
Ministra Środowiska

Petycja przeciwko wprowadzaniu GMO do powszechnego obrotu

Szanowni Państwo! 


Badania naukowe potwierdzają szkodliwy wpływ GMO na organizm człowieka oraz na naturalne ekosystemy: giną pszczoły, wyjaławia się gleba, spada wielkość zbiorów, a wzrasta ilość oprysków i chemii, która potem trafia do pożywienia. 

Wskutek wprowadzenia GMO wzrosną choroby nowotworowe, alergie, choroby układu pokarmowego wśród Polaków. Uprawy GMO zniszczą uprawy ekologiczne, może dojść do zaburzeń ekosystemów o nieodwracalnych skutkach! 

Wiele krajów Unii Europejskiej wprowadziło już regulacje, które zakazują prowadzenia upraw GMO i importu pasz genetycznie modyfikowanych, którymi karmi się zwierzęta hodowlane. 

Uważamy, że fundusze społeczne powinny być przeznaczane przede wszystkim na dalszy rozwój tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, które jest gwarantem zachowania bioróżnorodności, utrzymywania urodzajności ziemi, dobrego stanu zwierząt oraz zdrowia obywateli. 

Dlatego występujemy z apelem do Rządu Polskiego, aby jak najszybciej wprowadził jasne zapisy ustaw, gwarantujące nienaruszalność środowiska naturalnego i bezpieczeństwo żywnościowe! 

Domagamy się:

  1. Natychmiastowego wprowadzenia bezwzględnego, ustawowego zakazu rejestracji odmian, obrotu i upraw genetycznie modyfikowanych nasion i roślin w Polsce;
  2. Wstrzymania importu oraz sprzedaży żywności i pasz z GMO;
  3. Wprowadzenia jasnych i czytelnych zapisów w ustawach, dzięki którym uprawy GMO – eksperymentalne i do celów naukowych – nie będą mogły w żaden sposób przedostać się do środowiska naturalnego;
  4. Czytelnej i wyraźnej informacji dla konsumenta na temat zawartości GMO w produktach żywnościowych, nawet w śladowych ilościach;
  5. Informacji o stosowaniu pasz zawierających GMO do karmienia zwierząt hodowlanych, na produktach pochodzących od tych zwierząt;
  6. Publicznej debaty i szczegółowych informacji o działaniach prowadzonych przez Rząd w sprawie obrotu GMO.

Prosimy o rozpatrzenie naszej petycji i odpowiedź, jakie działania Rząd podejmuje, aby uchronić Polaków przed szkodliwością GMO. 

Z poważaniem, 

Aktualna liczba zebranych podpisów: 0
Pełna lista podpisów