Instytut Ochrony Zdrowia Naturalnego

Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski


Szanowny Panie Ministrze!

Jako obywatele świadomi zagrożeń płynących ze stosowania plomb z amalgamatu, zwracamy się do Pana z petycją o wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania tego rodzaju plomb w gabinetach dentystycznych na terenie całej Polski.

Amalgamat stomatologiczny jest środkiem bardzo szkodliwym dla ludzi. Wśród zagrożeń dla naszego zdrowia, które wiążą się z posiadaniem plomb amalgamatowych, można wymienić m.in.:

  1. Wchłanianie się rtęci do płuc oraz układu pokarmowego
  2. Wzrost stężenia rtęci w moczu i osoczu
  3. Przedostawanie się rtęci do krwiobiegu oraz mózgu
  4. Uszkodzenie nerek, mózgu i płuc
  5. Zaburzenia widzenia, uszkodzenia słuchu oraz zaburzenia pracy przysadki mózgowej
  6. Alergie i choroby autoimmunologiczne

Stosowanie plomb amalgamatowych od lat jest zakazane w Japonii, Rosji, Norwegii, Szwecji czy Niemczech. Dlatego też sprawą niepojętą jest dla nas fakt, że metoda ta jest wciąż aprobowana i dostępna w Polsce.

Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że na początku lipca 2018 roku Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej ogłosiła, że dzięki rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego wprowadzono zakaz stosowania plomb amalgamatowych u dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących.

Jednak co z resztą społeczeństwa? Zdrowie wszystkich obywateli powinno być tak samo ważne i traktowane na równi.

Wierzymy, że nie jest Pan obojętny na to, jaki wpływ na zdrowie Polaków (zarówno pacjentów, jak i dentystów) mają składniki plomb amalgamatowych, które obecnie wciąż wykorzystywane są w stomatologii. W tym miejscu pragniemy także podkreślić, że Polska jest jednym z ostatnich krajów Europy, w których plomby amalgamatowe nie tylko są nadal stosowane, ale również refundowane przez państwo.

Chcemy, by Polska szła śladem innych krajów i zadbała o dobro swoich obywateli! Nie godzimy się na to, by ochrona przed szkodliwością amalgamatu w stomatologii objęła tylko wybrane grupy społeczne.

Dlatego domagamy się:

Z poważaniem,

Aktualna liczba zebranych podpisów: 0
Pełna lista podpisów