Instytut Ochrony Zdrowia Naturalnego

Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia Naturalnego 
ul. Tużycka 8 lok. 603, 03-683 Warszawa 
NIP 5242792993, REGON 3636353400000, KRS 0000598933 - Rejestr Stowarzyszeń
www.iozn.pl
kontakt@iozn.pl


Petycja do:
osób odpowiedzialnych w Ministerstwie Zdrowia 
i Narodowym Funduszu Zdrowia.

 
Statyny i inne leki przeciwcholesterolowe: Władze medyczne powinny ponownie przeanalizować wyniki badań!


Szanowni Państwo,
choć dysponujemy wieloma wynikami badań i publikacjami naukowymi na temat leków obniżających stężenie cholesterolu we krwi, miliony osób w Polsce stoją w obliczu dramatycznego wyboru. Normy cholesterolowe co jakiś czas się zaostrzają, więc coraz więcej osób kwalifikuje się do terapii statynami. 
Pacjenci nie wiedzą, czy powinni decydować się na ich przyjmowanie, ponieważ leki obniżające stężenie cholesterolu są dziś oskarżane o zwiększenie ryzyka:

a jednocześnie coraz więcej badań wskazuje na to, że nie mają one wpływu na zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu zawału.

Dlatego apelujemy o powołanie niezależnego komitetu ekspertów w celu ponownego zbadania wyników przeprowadzonych dotychczas badań naukowych oraz zweryfikowania opinii i zaleceń dotyczących obniżania stężenia cholesterolu. Wnioskujemy o niezależne badania naukowe dotyczące działania leków przeciwcholesterolowych oraz podanie ich do publicznej wiadomości.

Jako lekarze nie chcemy kontynuować przepisywania leków, które mogą powodować poważne szkody dla zdrowia naszych pacjentów.

Jako pacjenci nie chcemy przyjmować toksycznych leków, zwłaszcza jeśli ich korzyści zdrowotne nie zostały udowodnione.

 
Z góry serdecznie dziękujemy za rozpatrzenie naszego apelu.

Aktualna liczba zebranych podpisów: 0
Twój adres e-mail jest bezpieczny – nigdy nie będzie przekazany osobom trzecim. W każdej chwili możesz wypisać się z naszej bazy danych. Aby sprawdzić politykę prywatności IOZN, kliknij tutaj.
Pełna lista podpisów